ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С.ПОЛКОВНИК САВОВО, ОБЩ.ТЕРВЕЛ, ОБЛ.ДОБРИЧ ЕКИП      Екипът в нашия дом се състои от  медицински специалисти, социален  работник, санитари, административен и  помощен персонал. Всеки от тях  притежава нужния опит и квалификация и  се е доказал като професионалист по  време на съвместната ни работа.