ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С.ПОЛКОВНИК САВОВО, ОБЩ.ТЕРВЕЛ, ОБЛ.ДОБРИЧ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:      Основните дейности в Дом за възрастни хора с. Полковник  Савово са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите  за предоставяне на социални услуги (регламентирани в  Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане) и  са насочени към подпомагане и разширяване на възможностите  настанените лица да водят самостоятелен начин на живот. Целта  е задоволяване на ежедневните потребности на възрастните,  създаване на условия за социални контакти и възможности  възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото.  Важна част от нашата цел и подкрепата за пенсионираните и  напуснали активния живот да преодолеят психологическата  бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им бъдат  осигурени условия за взаимопомощ.