ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С.ПОЛКОВНИК САВОВО, ОБЩ.ТЕРВЕЛ, ОБЛ.ДОБРИЧ Домът за стари хора предоставя следните социални услуги: Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, стаи с 2 легла и самостоятелен санитарен възел, телевизор, кабелна телевизия, помещения за хранене и социални контакти. Рационално и пълноценно хранене, в т.ч. и диетично, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите, 3 пъти дневно. Медицинско обслужване - профилактика и координиране на назначени лечения. Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ. Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги. Възможност за самостоятелно организиране на свободното време (осигурени книги, вестници и списания, тихи игри, цветарство, плетиво, разговори и дискусии по актуални проблеми и др.). Съдействие и помощ при задоволяване на духовните потребности, чрез включването им в културни развлечения - телевизия, радио, литературни четения, музикални развлечения, честване на лични и национални празници. Поддържане на лична хигиена и хигиена на жилищните помещения обитавани от потребителя на социалните услуги. Помощ в общуването и поддържането на социални контакти в дома и с близките. Организиране на съвместни прояви с други специализирани институции, екскурзии, честване на лични и национални празници. Информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на доставчика на социалната услуга, както правата и задълженията на потребителите. Възможност за лични контакти с роднини и близки на потребителите. Съдействие за поддържане на личната хигиена на домуващите: сутришен и вечерен тоалет, къпане два пъти в седмицата, пране, смяна на бельо, подстригване, бръснене и др. Закупуване на лични вещи със средства на лицата по утвърден ред за разходване на средствата.